DLL

demian
21 de Noviembre del 2008
Buenas, yo queria saber con que programa se puede crear una DLL.

Tengo el code que lo saque de un foro:
(Es para agregar una funcion a un servidor de mu, luego de crear la DLL mi intencion es hookearla a un programa.)

void DataSendAll(unsigned char* Packet, int Length)
{
for (int i=6400; i<7400; i++)
if(gObjIsConnected(i))
DataSend(i, Packet, Length);
}

void SendPost(int wId, LPCSTR Command, LPCSTR Text)
{
if (!IsPost) return;
if (!gObjIsConnected(wId)) return;
if (!strcmpi(Command, "/Post"))
{
MessageOutput(wId, "[%s] Useage: /Post <Msg>.", szPrefix);
MessageOutput(wId, "[%s] Price for post: %d, Minimun Level: %d", szPrefix, PostCost, PostLevel);
return;
}
gObj_SetInfo(wId);
if (gObj.Level < PostLevel)
{
MessageOutput(wId, "[%s] You're level is too low to post!", szPrefix);
return;
}
if (gObj.Money < PostCost)
{
MessageOutput(wId, "[%s] You don't have enough money to post!", szPrefix);
return;
}
BYTE *Packet;
char Message[100];
Packet = (BYTE*) malloc(200);
memset(Packet, 0x00, 200);
*Packet = 0xC1;
*(Packet+2) = 0x00;
memcpy((Packet+3), gObj.Nick, strlen(gObj.Nick));
sprintf(Message, "@@[Global] %s", Text);
memcpy((Packet+13), Message, strlen(Message));
int Len = (strlen(Message) + 0x13);
*(Packet+1) = Len;
DataSendAll(Packet, Len);
int Amount = (gObj.Money - PostCost);
gObj_Write(wId, gObj_Money, Amount);
MoneySend(wId, Amount);
free (Packet);
}