Práctica en Java sobre 1 colección de figuras geométricas(HELP!)

xavier
30 de Noviembre del 2005
A ver si alguien me ayuda o me la hace, seria de agradecer.
Pràctica
Es tracta de construir un programa en Java que accedeixi a una col•lecció de figures
geomètriques, i les intenti col•locar en una àrea fixa de la pantalla.
Hi ha tres possibles fonts d’on es pot obtenir la llista de figures: el teclat, un arxiu de text, un
servidor web.
Quan el programa obté una figura, l’ha d’intentar dibuixar en una àrea de la finestra, però que
no es toqui amb cap de les que ja hi ha. Si no ho aconsegueix, pot aplicar-li un factor de
compressió i intentar-li posar. Una vegada el programa considera que no es pot col•locar, el
programa abadona el procés.
El lloc i el factor de compressió que el programa assigna a una figura per intenta-la col•lacar, es
pot decidir de manera automàtica, o es pot demanar la dada a l’ususari pel teclat.
El programa ha de poder-se governar i que es pugui reinicialitzar el joc, o finalitzar quan l’usuari
del programa ho vulgui. L’inici del programa pot ser automàtic, o pot ser per mitjà d’un botó.
El programa ha d’informar de l’estat del procés de col•locació de les figures. Pot informar de
totes aquestes dades:
•Quantitat (i/o %) d’objectes que ha aconseguit posar directament, i les que ha
aconseguit posar després d’aplicar-hi un factor de compressió, i les que no ha
aconseguit posar.
•Àrea total (en pixels i/o %) ocupada per les figures que ha aconseguit posar
directament, i per les que ha aconseguit posar després d’aplicar-hi un factor de
compressió, i per les que no ha aconseguit posar.
•Àrea total (en pixels i/o %) buida.
Durant el procés, el programa pot mostrar una animació: una “formiga” que es va movent per
entre les figures, en l’espai no ocupat.
El programa pot mantenir una puntuació, del màxim de figures col•locades, o àrea omplerta des
de l’inici, i al llarg dels successius jocs.
El format del text que informa de les figures és:
cercle C(radi)
quadrat Q(amplada,altura)
triangle T(w,h)
donut D(radi1,radi2)
rectangle R(amplada,altura)
línea L(llargada)
pentàgon P5(radi)
hexàgon P6(radi)
heptàgon P7(radi)
octàgon P8(radi)
estrella 5 punxes S5(radi1,radi2)
trapezi Z(base1,base2,altura)


Pedro
30 de Noviembre del 2005
Nen, ni tan sols t'has molestat en traduir-ho al castellà per que la gent no catalan t'entengui... ets un mandrós de collons...