LENGUJE C

MILDREI
27 de Noviembre del 2008
Programa que demani el nombre de segons i doni les hores, minuts i segons