error de pagina

palodu
20 de Septiembre del 2003
CLIENTEALPHA provocó un error de página no válida en el
módulo MSVCRT.DLL de 0167:78021bc3.
Registros:
EAX=04e8f974 CS=0167 EIP=78021bc3 EFLGS=00010202
EBX=00000009 SS=016f ESP=04e8f7c4 EBP=04e8fa88
ECX=00000000 DS=016f ESI=75e4d5b2 FS=4317
EDX=ffffffff ES=016f EDI=04e8f988 GS=0000
Bytes en CS:EIP:
,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x
Volcado de pila:
,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x

reiniciando el pc se arregla, pero es un error muy comun