no no mi bandeja.........!¡

toOxXS--x_X
14 de Marzo del 2009
olaZZ!¡pzZ iiOop no puedpOo iniicii4r sesiioN en mii b4nd3j4 d3 3btrAd4 3N hOTM4IIIl q3 x q3 necziiT4 JavaScript xD y ezoo ia me deczperoOoP x qe tengOo QE ENviiar4 tareAzz x la bandej44 y nOo puedOop aiiudnme aaaa y zii dejan l4 r3zZpuUezZt4 3n_n miii banD3j4 pzZ......poOr oviiiiOo no lOo poODr33 l33rr xD
ok'zZ xf4 aiiiUud3nm33 me urG3 m3 uUrg3 zZii zZii zZii


biii3!¡