Ayuda con jsp

adrifabres
17 de Noviembre del 2005
Quiero hacer una classe en javabeans para que una pagina web muestre un registro concreto, consigo sacar toda la lista, pero quiero un campo en concreto.
He pensado hacer una classe que le paso un parametro. Pero no se como pasar dicho parametro desde la pagina jsp. Espero ayuda. Gracias...

adrifabres
17 de Noviembre del 2005
import java.sql.*;

public class GestioServeis {

private Connection connexio;

public GestioServeis() throws SQLException,
ClassNotFoundException {
String Urldades = "jdbc:odbc:gimnas";
String usuari = "";
String clau = "";
try {
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
this.connexio =
DriverManager.getConnection(Urldades,"","");
} catch (SQLException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}

/*
* Amb enprestec indiquem si volem la llista de tots els llibres
* de la biblioteca o només els que estan en préstec
* true - Només els que estan en préstec.
* false - tots els llibres
*/
public Serveis[] getServeis() {

// un vector és una llista que pot rebre qualsevol objecte
// crearem un vector per a posar-lo la llista de llibres
java.util.Vector v = new java.util.Vector();

try {
Statement pregunta = connexio.createStatement();
ResultSet resposta = null;

resposta=pregunta.executeQuery("select * "+
"from "+
"serveis "+
"where order by "+
"id");

// Definim un objecte llibre per tal de
// carregar les dades de la base de dades.
Serveis unservei= null;

while (resposta.next()) {
unservei = new Serveis();
unservei.setId(resposta.getInt("id"));
unservei.setNom(resposta.getString("nom"));
unservei.setPreu(resposta.getInt("preu"));


// Afegim el llibre al vector
v.add(unservei);
}

pregunta.close();
connexio.close();
} catch (SQLException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

// Ara que sabem el nombre de registres que ha de tenir
// ja podem crear la matriu de llibres
Serveis[] totsserveis = new Serveis[v.size()];

// Omplim la matriu de llibres amb el contingut del vector
// d\'objectes Llibre. Atenció: s\'ha de fer casting!! per
// dir-li al compilador quin tipus d\'objecte conté el
// vector
for (int n=0; n<v.size(); n++) {
totsserveis[n]=(Serveis)v.get(n);
}

return totsserveis;
}


public void veureServei(int id) {

PreparedStatement preg;
try {
preg = connexio.prepareStatement("select nom,preu from serveis where id=? ");
preg.setInt(1,id);

ResultSet rs = preg.executeQuery();

// Definim un objecte llibre per tal de
// carregar les dades de la base de dades.
Serveis unservei= null;

if (rs.next()) {
unservei = new Serveis();
unservei.setId(rs.getInt("id"));
unservei.setNom(rs.getString("nom"));
unservei.setPreu(rs.getInt("preu"));


}


preg.executeUpdate();
preg.close();
} catch (SQLException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}}


}