recuperar datos de un form multipart

DER FUHRER
15 de Diciembre del 2005
hola tengo q recuperar datos de un form multipart podrían porfa decirme como hacerlo? es q en el form ademas tengo otros datos que tengo q guardar:
<form name=upform enctype="multipart/form-data" method="post">
<input type="hidden" name="accion" value="N">
<table cellspacing="2" cellpadding="3" border="1" width="450">
<tr>
<td>latitud &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td> :</td>
<td><input type="text" name="txtLatSup" width="75">
</tr>
<tr>
<td>longitud </td>
<td>: </td>
<td><input type="text" name="txtLonSup" width="75" > </td>

</tr>
<!--<tr>
<td colspan=2> <img name="imgUploaded" height="200" width="350" > </td>
</tr>-->
<tr>
<td>Archivo Imagen </td>
<td>: </td>
<td><input type=file name=uploadfile></td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>latitud &nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td> :</td>
<td><input type="text" name="txtLatInf" width="75">
</tr>
<tr>
<td>longitud </td>
<td>: </td>
<td><input type="text" name="txtLonInf" width="75" > </td>
</tr>
<tr>
<td>
<%@ include file="../Herramientas/BotonesNuevo.jsp"%>
</td>
</tr>
</form>